שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ו באלול ה'תשע"ט