לאחר ייסורים קשים: ר' בן ציון שכטר ז"ל

הרה''ח ר' בן ציון שכטר ז"ל, מזקני וחשובי חצר הק' 'סערט ויזניץ', שלפני מספר שנים עבר אירוע מוחי קשה, ומני אז סבל יסורים ממושכים ל''ע, והלילה נפטר לאחר שנות יסורים קשים ומרים, כאשר הוא בן שמונים ושבע. מועד ההלוויה טרם נקבעה

הלילה הגיעה הידיעה על פטירתו של הרה"ח ר' בן ציון שכטר ז"ל מזקני וחשובי חצר הק' 'סערט ויזניץ', שלפני מספר שנים עבר אירוע מוחי קשה, ומני אז סבל יסורים ממושכים ל"ע, והלילה נפטר לאחר שנות יסורים קשים ומרים, כאשר הוא בן שמונים ושבע.

המנוח ז"ל התגורר שנים רבות ברמת ויזני'ץ בחיפה, כאשר היה בולט בשכונתו ובאיזור כולו באהבת ישראל כאשר היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות.

מכריו מספרים ל'חדשות JDN' על הקרבה וההערכה המיוחדת לה זכה המנוח מכ"ק האדמו"ר מסערט ויזני'ץ בעל ה'חכמת אלעזר' זצוק"ל, כאשר הרבי היה רוחש לתלמידו אהבה וחיבה מופלגת.

ידידיו מציינים בערגה את העובדה מופלאה, כאשר הרבי בעל ה'חכמת אלעזר' זצ"ל היה יורד מקריאת התורה בבימה לאחר שהיה עולה לתורה, היה הרבי זיע"א עובר דרך מקום מושבו של ר' בן ציון ז"ל שכן מקומו של המנוח היה סמוך לבימה בבית המדרש, וכשהרבי זצ"ל היה עובר על ידו, היה ניגש ומלטפו בחביבות בידיו.

מועד ההלוויה טרם נקבעה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

כתבות קשורות