Yonatan Sindel/Flash90

היועמ"ש דחה את בקשת נתניהו לשימוע בשידור חי: "בקשת סרק"

היועץ המשפטי דחה את בקשת ראש הממשלה לקיום השימוע בשידור חי. "הבקשה אותה הצגתם היא חסרת תקדים, ולמעשה, נעדרת כל ביסוס משפטי. כמעט והיינו אומרים כי הבקשה אינה מכבדת את הליך השימוע בפניו אנו עומדים"

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, דחה את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לערוך את הליך השימוע שלו בשידור חי. במכתב שנכתב מטעמו לפרקליטיו של נתניהו, כינה מנדלבליט את הבקשה "בקשת סרק", והוסיף כי הם ידעו שהיא לא תתקבל. לדבריו, "שום שימוע, בעניינו של אף חשוד, לא מתקיים ולא התקיים מעולם באופן פומבי".

"בשעות הצהריים פרסם מרשכם סרטון, בו הוא קרא לשידור חי של השימוע שעתיד להתקיים בשבוע הבא בקשר לתיקי החקירה בעניינו. זאת, לפי הסרטון, על מנת שהציבור יוכל לשמוע את טענותיכם מטעמו באופן בלתי אמצעי. בהמשך לאמור, התקבל בלשכתנו מאוחר יותר גם מכתבתכם שבסימוכין, עליו שניכם חתומים, בו כתבתם כי ראש הממשלה מילא את ידכם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי השימוע בעניינו יתקיים בדלתיים פתוחות ובאופן פומבי".

"לאחר שקילת הדברים, ביקשני היועץ המשפטי לממשלה להודיעכם כדלקמן: להווי ידוע כי הבקשה אותה הצגתם היא חסרת תקדים, ולמעשה, נעדרת כל ביסוס משפטי. כמעט והיינו אומרים כי הבקשה אינה מכבדת את הליך השימוע בפניו אנו עומדים, ומפחיתה מהחשיבות הרבה שהיועץ המשפטי לממשלה מייחס לו. למעשה, מכתבכם איננו מציג כל נימוק משפטי או אחר לקיומו של שימוע באופן פומבי, ולא בכדי".

"תכליתו של הליך השימוע היא מתן הזדמנות לחשוד המבקש זאת להציג את טענותיו בפני רשויות אכיפת החוק, ולשכנע את הגורם המוסמך כי אין הצדקה להגיש כתב אישום בעניינו. השימוע לא נועד לשכנע את הציבור, שכן ממילא ההכרעה בדבר הגשת כתב אישום היא החלטה מקצועית, המנותקת מכל סחף ציבורי, לחץ פוליטי או ירעשי רקע" למיניהם. החלטה זו מבוססת אך ורק על הראיות ועל הדין. כך בעניינו של כל אדם. כך גם בעניינו של מרשכם".

במכתב מטעם היועץ המשפטי נכתב עוד כי, "שום שימוע בעניינו של אף חשוד לא מתקיים ולא התקיים מעולם באופן פומבי. לא למותר להזכיר לעניין זה את עקרון השוויון בפני החוק, המחייב גם בתיקי החקירה המדוברים".

"מוטב היה אם חלף העלאת בקשות סרק כגון דא בקשר להליך השימוע, אשר אתם יודעים היטב שלא יתקבלו, הייתם פועלים לקיים את ההנחיות המחייבות בהליך זה. בפרט – העברת עיקרי טיעון מנומקים ומפורטים עובר למועד השימוע, אשר נועדו לסייע בקיום הליך שימוע ענייני, יסודי ומעמיק.

"סעיף 40 להנחיית פרקליט המדינה מספר בעניין שימוע לפני כתב אישום, קובע כי יש להגיש את טיעוני החשוד בכתב קודם למועד השימוע. צר לנו על כך שבמקום לקיים הנחיה זו, מצאתם לנכון להעביר מסמך קצר ביותר וחסר כל תוכן ממשי, ועתה מצאתם לנכון להוסיף ולבקש בקשה תקדימית חסרת כל יסוד, מתוך ידיעה כי זו תידחה".

"היועץ המשפטי לממשלה מייחס חשיבות רבה להליך השימוע, שנועד לשקול בלב פתוח ובנפש חפצה את טענותיכם בקשר לתיקי החקירה. ואולם, הליך זה לא יוכל להגשים את תכליתו אם קיימת כוונה לנהל אותו כמו אירוע תקשורתי, ולא כשלב בעל חשיבות בהליך הפלילי. למותר לציין כי לא נאפשר זאת", חותם ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה.

2 תגובות

יש לביבי עצה פשוטה כנגד הדלפות חלקיות – הוא יכול להקליט את השימוע ובאם אכן יהיו הדלפות לפרסם את השימוע המלא אח"כ לציבור.

כל באיה לא ישובון זה נאמר על מי שנכנס למוסד פרקליטות המדינה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *