האיש הזה עם הזקן קורא לעצמו דתי? באמת יש לו ספק שעורכי הדין יעבדו על זה במהלך ראש השנה? או שהוא רוחץ בנקיון כפיו כי זו לא אחריות שלו?