סולימני הפרזיט שותף לגניבת כספי הנפט של האירנים מרים ראשו .. הוא ורוחני וחמס וכל שאר הזויים