רוב שחיטת הבשר מתקיים היום במדינה שאדמתה רוויה דם של מיליוני יהודים. ניצולי השואה אינם יודעים את נפשם בשומעם שיש יהודים החוזרים לעשות עסקים עם העם ששיתף פעולה עם הגרמנים ועד היום היא היחידה שמסרבת להחזיר נכסי יהודים. שהבהמות עוד יהיו "חלק" ???