כל השימוע והתיקים הללו ממש מיותרים. תיקי סרק.
ניסיון בכוח להפיל את נתניהו.
הניסיון לא יוצלח!