בבוקר א' דראש השנה: חסידי צאנז התבשרו על פטירתה של האשה החשובה מרת הינדא הלר ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר חודשים ספורים מאז שחלתה • בפטירתה אך בת 58, הותירה 2 יתומים.
בהלוויה רבת משתתפים שהתקיימה בצאת החג בקרית צאנז בנתניה, צעדו המונים אחר מיטתה של האשה החשובה מרת הינדא הלר ע"ה, אשת ר' יואל הלר שיבלחט"א – מחשובי חסידי צאנז, שהלכה לעולמה בבית חולים לניאדוביום א' דראש השנה בשעות הבוקר לאחר שבמהלך השנה החולפת חלתה ל"ע.

המנוחה ע"ה, בת זקונים להרה"ח ר' יהודה שנק ז"ל, מראשוני המתיישבים בקרית צאנז שבנתניה.

זכתה והקימה משפחה מפוארת, בנים וחתנים כולם צועדים בדרך ישראל סבא. אולם למרבה הצער בפטירתה בטרם עת כשהיא אך בת 58 שנים בלבד, לא זכתה עדיין להכניס שתיים מבניה לחופה.

זכתה ועמדה לימין בעלה ר' יואל הי"ו, דמות ידועה בבני ברק, בשל החנות אותה מנהל שנים רבות 'בייבי-לנד' ברחוב רבי עקיבא.
כאמור, בצאת החג התקיימה הלווייתה בקרית צאנז בנתניה, מבתי הכנסת המרכזי לער בית העלמין בשכונת ותיקים בנתניה – שם נטמנה. בראש המלווים הרבים היה כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א. דברי פרידה נשא הרב יחיאל בוים שליט"א והרה"צ הגריש"ב הלברשטאם שליט"א – הרב הצעיר דקרית צאנז.

בעלה, בניה, אחיה ואחותה יושבים שבעה בביתה, רחוב האדמו"ר מגורליץ 22 קרית צאנז נתניה.

יהא זכרה ברוך.