משרד העבודה והרווחה שלל רישיונו של עגורנאי למשך 4 חודשים לאחר שתלה באמצעות העגורן אדם על פיגום. המקרה תועד ע"י אזרח ובעקבות כך מפקחי מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה ערכו תחקיר מקיף שבמהלכו התגלו ליקויים נוספים

לפני מספר שבועות התקבלה הודעה במינהל הבטיחות של אזרח שצילם מהלך מסכן חיים של עגורנאי. בסרטון שצולם רואים בבירור אדם עומד על פיגום זיזי שקשור אל עגורן צריח ע"י אביזר הרמה מסוג שרשרת, והפיגום נמצא קשור רק לעגורן צריח בלבד. האדם עמד על הפיגום בגובה רב, תלוי בין שמיים לארץ.

מפקחי מנהל הבטיחות בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה הגיעו מיד לאתר הבנייה בעיר אשקלון וערכו תחקיר ובירור מקיף. בבירור השתתפו מנהל העבודה באתר והעגורנאי באתר.

העגורנאי הודה מיד כי הוא עבד על העגורן והודה בביצוע העבירה, מפקחי מנהל הבטיחות הטילו צו בטיחות מיידי והרחיקו את העגורנאי מהאתר ואסרו על המשך עבודתו באתר.

היות שעבירה בטיחותית מהותית מעידה לרוב על אקלים בטיחותי בעייתי באתר הנבדק, בנוסף לבירור בוצע ביקור פיקוח מקיף באתר ואכן נתגלו בו ליקויי בטיחות שונים לרבות: אי גידור משטחי עבודה בהם קיימת סכנת נפילה לעומק 2 מטרים ויותר, פתחים במספר מקומות, בעיות שונות בפיגומים, סולמות לא תקינים באתר, תאורה חסרה ואי נוכחות מנהל העבודה בזמן האירוע.

בעקבות האירוע המסוכן והחריג שיכל להסתיים באסון כבד, רישיונו של העגורנאי נשלל ל- 4 חודשים, וזאת לאחר מיצוי הליך הבירור ולאחר שניתן לו הזכות לטעון כנגד. רישיונו של העגורנאי נשלל מחודש ספטמבר ועד ינואר 2020.

כמו כן, ננקטו פעולות נוספות, בין היתר: בעלי חברת יורו ישראל והממונה על הבטיחות של החברה הוזמנו לשיחת בירור במשרדי מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, הובהר למנהל העבודה כי המכתב נכנס לתיקו האישי כאזהרה חמורה, הובהר לגב' חדד שבמידה ותתבצע באחד מאתרי החברה הפרה נוספת של תקנות הבטיחות בעבודה, הנושא יועבר להמשך טיפולו של רשם הקבלנים.