אולי 21 עוד תחזיק מעמד…. אך כמו ילד קטן שנכנס הביתה כשרעב…