צילום: רפאל מורפורגו

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הסבא משיפולי זי"ע

הילולת הסבא משיפולי זי"ע - ו' תשרי תקע"ב

כתבות נוספות בנושא:

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • מרן המשגיח ר' דב יפה זצ"ל
הרמב"ם היומי • הלכות איסורי מזבח פרק ו' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
 • ציפרלקס? יתכן ומגיע לך הרבה כסף!

  תוכן מקודם

 • מתמודדים עם בעיה רפואית? מגיע לכם כסף! / מתמודדים עם מגבלה נפשית? מגיע לכם כסף!

  תוכן מקודם

 • ראש בראש מול הביטוח הלאומי

  תוכן מקודם

 • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

  תוכן מקודם

הרב אריה לייב משפולי הידוע כ"הסבא משפולי" זצ"ל נולד בנר ראשון של חנוכה ה'תפ"ה בעיירה שפולה הסמוכה לאומן. אביו שנים רבות היה חשוך בנים, ומסופר שהבעש"ט עוד בימים, שלא הכירוהו עבד למחייתו בכריית טיט וחימר ומכירתו בכפרים. לאחר שהסוס נחלש, הגיע הבעש"ט לביתו ור' ברוך נתן לו סוס אחר, כדי שיוכל להתפרנס. בחצות הלילה ראה ר' ברוך אור וחשש שמדובר בשריפה. בהגיעו למקום ראה את הבעש"ט בחברת אדם גבוה, זוהר והוא התעלף. לאחר שעוררו, בירך אותו הבעש"ט שיזכה לבן ואף גילה את אוזנו, כי האיש הנוסף היה ר' יהודה ליווא, המהר"ל מפראג, ונשמתו תגיע בתינוק שיוולד להם. בעת הברית הגיע הבעש"ט ובירך את הרך הנולד, שיזכה להיות כאברהם אבינו ונתן לו את הכינוי 'סבא'.

כבר מילדותו שקד ימים ולילות על לימוד התורה. בהיותו כבן שמונה היו שגורים בפיו חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים וכן שישה סדרי משנה. כשאביו היה כבן שישים נפטרה אישתו, והוא נפל מכל עושרו הגדול והפך לעני מרוד, והוא שלח אותו לר' פנחס שפירא מקוריץ. לאחר נישואיו ישב כשמונה

שנים בבית חותנו במידודובקה. כאשר הגיע לבעש"ט הקדוש יחד עם רבו ר' פנחס שפירא מקוריץ הלה הורה, כי על מנת להשיג שלימות לתיקונו עליו לערוך גלות במשך שבע שנים! לאחר שהתיישב בשפולה, אלפי חסידים נהרו אליו ורבים פנו אליו ונושעו. בעל רוח-הקודש. גאון בנגלה ובנסתר. ראה את אליהו הנביא. סיפורי הצלה רבים נקשרו לשמו. נפטר ב-ו' בתשרי ה'תקע"ב חי כ-83 שנים.אביו: ר' ברוך גרונדי. אימו: מרת רחל. אשתו: מרת פסיה מירל בת השו"ב

ממדבידובקה. מרבותיו: ר' דב בער המגיד ממזריטש. רבינו היה מתלמידיו

המובהקים, ר' פנחס שפירא מקוריץ. מספריו: תפארת מהרא"ל- מכיל

תולדות חייו וסיפורים אודותיו.

לפני שרבינו התפרסם כמנהיג וצדיק ובעל מופת, הוא ערך גלות, ונדד במשך שנים רבות על פני ערי רוסיה וכפריה, כשהיה מגיע למקום מסויים, הוא היה נכנס למקום ההקדש שיועד להכנסת האורחים המקומית, ובמקום זה מצאו הנודדים קורת גג מעל לראשם, ואנשי הקהילה דאגו גם למזונותיהם. לקראת שבת היו בעלי הבתים מחלקים את האורחים ביניהם, והזמינו אותם לסעוד על שולחנם בשבת קודש. פעם אחת כאשר הגיע רבינו לזלוטופולי, לא הרחק מקייב שבאוקרינה, מצא שם קהילה של יהודים יראי שמים, אבל מלבד להתפלל ולומר תהילים, הם לא ידעו כלום, ומשום כך היה האדם החשוב ביותר בעיירה, דווקא השמש של בית הכנסת, כיוון שהוא שימש כבעל קורא בתורה, וגם התוקע בראש השנה וכו'. לאחר שהגבאים התנו תנאי, למי שהציע את עצמו לתפקיד שמש שיידע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר, אלה היו שני דברים, שיהודי העיירה פחדו ורעדו מפניהם ביותר, פרשת התוכחה, שבה קוראים בתורה פעמיים בשנה, והתקיעות בשופר בראש השנה ואחרי נעילה של יום כיפור, ואיש מהם לא היה מוכן לקחת את התפקידים הללו על עצמו. לכן היו מעמידים תנאי,

כאשר שכרו שמש, שיהיה הוא שיקרא בתורה וגם יעלה לתורה לפרשת התוכחה, וגם יתקע בשופר, מתי שצריך.

באותו הזמן השמש הזקן הלך לעולמו, והם חיפשו שמש. הגבאים שאלו את ר' אריה לייב, אם הוא יודע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר, ואם יהיה מוכן לקבל על עצמו את תפקיד השמש והוא השיב בחיוב במספר תנאים. אחד מתנאיו היה, שיחממו את המקווה פעמיים בשבוע בנוסף לערב שבת. בשבועות הראשונים קיבל הבלן את התנאי ומילא אחר ההוראות שקיבל, אולם במשך הזמן התברר לו, כי במשך השבוע איש אינו מבקר במקווה זולת השמש, שנוהג היה לטבול כל יום אחרי חצות הלילה, התמלא הבלן כעס, הייתכן, מי שמע דבר כזה לחמם את המקווה רק בשביל השמש? מה פתאום הוא צריך ללכת למקווה כל יום ולא מסתפק רק ביום שישי לכבוד שבת? הבלן עשה דין לעצמו, לא זו בלבד שהפסיק לחמם את מימי המקווה במשך השבוע, אלא אפילו נעל את הדלת. הוא לא ידע כי אצל חסידים נהוג לטבול במקווה בכל יום. רבינו דיבר עימו וממש התחנן לו, שיתן לו לפחות את המפתח, הוא אפילו הציע לו כסף, אולם הלה התעקש ובשום אופן לא היה מוכן לסגת מעמדתו. בראות רבינו כך, פנה אליו ואמר, שאם ייתן לו תקיעת כף שלא תספר לאף אחד, הוא יגלה לו סוד גדול. בתנאי שיפתח לו את המקווה. ורבינו אמר, שיש בכוחו להענישו על היחס שלו, אלא במקום זאת יעשה לו טובה גדולה מאוד. בת הבלן התעוורה בזמן מחלתה לפני שנים אחדות ורבינו אמר, שאם יקבל את המפתח, יתפלל עבורה וה' יפקח את עיניה. למחרת בבוקר פרצה מהומה רבתי בביתו של הבלן, הבת הבכורה התעוררה בהתרגשות גדולה, ובקולי קולות היא קראה לאביה ואימה

וצעקה בשמחה: "אני רואה!". מיד באו כל השכנים לחזות בפלא הגדול, והבלן שמר את מוצא פיו ולא סיפר בזכות מי. רק כעבור שנה, כאשר הבלן חלה במחלה קשה, וחש כי ימיו ספורים, הוא שלח לקרוא לגבאים, ובנשימתו האחרונה גילה להם את הסוד של בתו, הוא ביקש

מהם לספר בעיירה, כי השמש הוא איש קדוש וצדיק נסתר, שכולם יידעו איך להתנהג אליו בדרך ארץ.

השמועה על אודות רבינו בעל המופת פשטה בכל הסביבה הקרובה והרחוקה, מכל המקומות החלו אנשים לבוא לעיירה כדי לשטוח את

צרותיהם ובעיותיהם, ולבקשו שיתפלל עבורם, לבריאות, פרנסה, ילדים וכו'. אולם רבינו עדיין לא היה מוכן לקבל על עצמו להתגלות ולהיות

רבי מכיוון שעדיין לא השלים את מכסת הגלות שהשית על עצמו, והוא הודיע איפוא לגבאים, כי עליו לעזוב את העיירה ולחדש את נדודיו,

הוא אכן יצא לדרך והמשיך לנוע ולנדוד במשך שמונה שנים רצופות, לאחר מכן הוא קיבל על עצמו את הרבנות של העיר שפולי.

רבי אברהם מסדיגוּרא היה אומר: מפורסמת האמרה שאומרים בשם הסבא משפּוֹלה בעניין ביאת המשיח: "משיח, מדוע אתה לא בא? נשבע אני בִּזְקָנִי שהיהודים לא יעשו תשובה!"

ואני אומר, שבוודאי יעשה עם ישראל תשובה! איני חולק חס וחלילה על הסבא משפולה. אלא שאני סבור שקודם תבוא הגאולה, ואחריה יעשו ישראל תשובה.

ודבר זה ראוי וצודק. שהרי ב"ברית בין הבתרים" אמר ה' לאברהם: "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" (בראשית טו, יג). כלומר, גזֵרת השעבוד למצרים נקבעה עוד לפני שחטאו ישראל. ולכן, ראוי שבשעת הגאולה יקרה ההפך – שקודם תבוא הגאולה ורק אחר כך יחזרו בני ישראל בתשובה.

נערך והוגש ע"י הרב יוסף חיים אוהב ציון. 

כתבות קשורות

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • מרן המשגיח ר' דב יפה זצ"ל
הרמב"ם היומי • הלכות איסורי מזבח פרק ו' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שֵׁנִי • כותרות העיתונים – י"ט בחשון ה'תשפ"ב
הזמר 'ירמיהו' מחדש ניגון עתיק של שלמה קרליבך
נריה אנג'ל בסינגל קליפ חדש: "תגיד תודה"
מוזר: הצעירים שהולכים ושוכבים על "שלג ירוק" • צפו
הרשת של טראמפ הופכת אותו לעשיר יותר מאי פעם - אבל הצרות כבר התחילו
צַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ • שמחת הנישואין בחצרות מעליץ - ספינקא רמ"א
הגאון רבי מרדכי אויערבאך בשיחת חיזוק בישיבה לצעירים ויז'ניץ באלעד
שמחת נשואי בן זקוניו של הרב חנוך זייברט מ"מ ראש עיריית ב"ב ומזכ"ל אגודת ישראל • גלריה
המונים עלו לציון מרן האבי עזרי זי"ע • תיעוד
שמחת החתונה בחצרות גארליץ - סטריקוב - קאלושיץ
בקהילה החסידית מפחדים: ירי לתוך בית באמצע סעודת שבת • צפו
"פוטין נקרע מצחוק": השר נרדם באמצע הפגישה עם נשיא רוסיה
נערכים: בנט הודיע על רשת ביטחון כלכלית ורפואית של 10 מיליארד ש"ח
אחוזי התמיכה בנשיא ג'ו ביידן מתרסקים והוא רושם שיא שלילי חדש

תגובה אחת

סגור לתגובות.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו