שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני. ח' בתשרי ה'תש"פ