כל הכבוד לטארק טאפש ממג"ב על תרומת הדם.
לתשומת לב מערכת JDN, התמונה מכילה פרטים אישיים, (פרסום תגובה זו כפוף לשיקול דעתכם כמובן)