הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר בשיעור מיוחד על יום כיפור. צילום: משה נחמן ושמעון ברדי