מערכת 'JDN - חדשות היהדות החרדית' מאחלת לקהל הגולשים היקרים בפרט ולכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות בכלל, גמר חתימה טובה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות ונזכה לבשר על קבלת פני משיח צדקנו במהרה וימינו אמן • צום קל ומועיל