שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"א בתשרי ה'תש"פ