סוף סוף כחול לבן מקבלים משהו ממשי לידים הגנרליות שלהם
מענין לראות מה שווים אנשי צבא מוכשרים ומנוסים בפוליטיקה.