בישיבת 'קרית מלך' שבראשות הגר''ש קנייבסקי פרצה שריפה בליל שבת בפנימיה של הישיבה. השריפה התחילה להתפשט אך מיד שכנים המתגוררים בסמוך לישיבה ברחוב ירושלים בבני ברק, מיהרו להזמין את שירותי הכבאות. הבחורים לא שהו בישיבה

בליל שבת בפנימיה של ישיבת 'קרית מלך' שבראשות הגר"ש קניבסקי שליט"א פרצה שריפה, השריפה התחילה להתפשט אך מיד שכנים המתגוררים בסמוך לישיבה ברחוב ירושלים בבני ברק, מיהרו להזמין את שירותי הכבאות.

לדברי עוברי אורח, השריפה כובתה מיד, כך שהנזק שנגרם לישיבה אינו גדול.

יצוין כי בעקבות 'בין הזמנים' הבחורים שהו בביתם ולא בישיבה כך שבחסדי שמים גם נזק בגוף לא היה.