בעיצומו של יום השבת נראתה משאית זבל של העירייה מפנה פחים בשכונה החרדית קרית שמואל בעיר ומאחוריה רכב נוסף שבתוכו מאבטח. חבר מועצת העיר טבריה לשעבר דוד אוחנה שזיהה את חילול השבת יצא מביתו על מנת למחות על כבוד השבת

בעיצומה של השבת נראתה משאית זבל של העירייה מפנה פחים בשכונה החרדית קריית שמואל ומאחוריה רכב נוסף שבתוכו מאבטח צמוד. עובדי התברואה סיפרו לתושבים כי ההוראה לפנות בשבת ניתנה ע״י ראש העיר רון קובי.

חבר מועצת העיר טבריה לשעבר דוד אוחנה שזיהה את חילול השבת יצא מביתו על מנת למחות על כבוד השבת המתחלל לאור יום – עובדי התברואה עזבו את המקום בבושת פנים והתנצלו שההוראה ניתנה ע"י ראש העיר.

רון קובי אף העלה בשיאה של השבת סטטוס מתריס שבו הצהיר על חילול שבת של העירייה: "ניקיונות של שבת בבוקר. יש אנשים שמנסים לפגוע ולחבל בעיר אז החלטנו להראות לכם".

נציין כי פינוי הפחים בשבת עולה פי 2 מאשר בימות החול ובעיר בה הפינוי בימות החול אינו מתבצע כנדרש – לטענת ראש העיר – בשל בעיות תקציב, ברור שהפינוי בשבת בלב הקריה החרדית נועד בכדי לפגוע ברגשות התושבים ולעורר פרובוקציה.

נזכיר כי השר אריה דרעי זימן את רון קובי לשימוע בתאריך 23 לאוקטובר מיד לאחר חג הסוכות. זאת, בעקבות אי אישור תקציב העירייה במועצת העיר.

קובי עתר נגדו לבית המשפט העליון על מנת לדחות את מועד השימוע אך ההערכה היא כבג"ץ ידחה את העתירה ויאפשר לקיים את השימוע שבו הוא צפוי להיות מפוטר.