טעה הנשיא באחיזת המינים.. דבר המסמל את טעותו בצורת האחדות בעם. אצלנו החפיצה בקרבה היא רק בעניין ומקרבן לתורה.