בנו הרב יצחק ברכה ר"י עטרת יצחק ומחבר סדרת הספרים ברכת יצחק בנגלה ובנסתר