בשעה האחרונה החל תרגיל פתע צבאי במחנה הקריה בתל אביב במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכן יישמעו הדי פיצוצים. מצה״ל נמסר: "נדגיש כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים ונועד לשמירה על כוננות"

תרגיל פתע צבאי החל בשעה האחרונה במחנה הקריה. התרגיל עתיד להסתיים מחר בשעות הצהריים.

במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכן יישמעו הדי פיצוצים.

מצה״ל נמסר: "נדגיש כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2019 ונועד לשמירה על כוננות הכוחות וכשירותם".