צילום: יעקב כהן, הדרך

"כולם רבו איתי": נשיא מועצת חכמי התורה בראיון נדיר על הקמת ש"ס

בשיחה נדירה פותח מרן חכם שלום כהן צוהר לימי הקמת תנועת ש"ס וחושף כיצד שכנע את הרב שך לתמוך בשס: "הוא היה אדם נקי בלי שום אינטרס". על יו"ר ש"ס: "אני מעיד על רבי אריה דרעי מיום שנתמנה מעולם לא המרה את פי בכהוא זה"

 • התקווה שהתבררה כטעות :"אמרתי לילדות: אבא בסדר, הוא ניצל "

  תוכן מקודם

 • 'דקות לפני השקיעה' כך נודע לליבי (25) שבעלה נהרג במירון

  תוכן מקודם

 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • "הוא היה אבא אוהב וחם" היתומים ממאנים להנחם

  תוכן מקודם

בשיחה נדירה של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, הוא פותח צוהר לימי הקמת תנועת ש"ס ומספר על הקשיים שליוו את ימי הבראשית. 

בשיחה שתיעדו אברהם דב גרינבוים ושמעון ליברטי במגזין החג של ביטאון ש"ס 'הדרך' מעניק הגר"ש כהן הצצה ראשונה לימים בהם פעל להקים את תנועת ש"ס בירושלים בשנת תשמ"ג: "עשינו רק למען שמו יתברך ויתעלה. כולם רבו איתי. מה הם חשבו להרוויח לעצמם איזה דבר? וכי עם בורא עולם אפשר לעשות חשבונות?". 

ב'הדרך' חושפים את מכתב התמיכה בש"ס שכתב מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בכתב ידו, מארכיונו של הרב שלמה דיין. "המכתב הזה של הרב שך הוא נתן לי כשנכנסתי אליו בביתו בבני ברק", סיפר הגר"ש כהן וחשף כיצד הביא לתמיכת הגראמ"מ שך: "בסוף פרשת כי תבוא על הפסוק "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה", כותב רש"י: "עד היום הזה: שמעתי, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב "ויתנה אל הכהנים בני לוי", באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו יום מחר לא לכם נתנה, לנו נתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם היום הזה נהיית לעם וגו', היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום".

 

"עם הרש"י הזה שכנעתי את הרב שך. אמרתי לו וכי לנו לא ניתנה התורה? גם אנחנו קיבלנו את התורה, גם לנו יש חלק, ויש רבים מאחינו שלא יודעים מהתורה, שלא מכירים אותה, אנחנו צריכים ללכת וללמד אותם".

ברגע של גילוי לב מסיר חכם שלום מעט את הלוט מעל מאורעות התקופה ההיא: "ראשי הישיבות בסוף כולם עזבו אותי. בבחירות לעירייה אחד מזקני העסקנים רדף אחריי בצורה לא רגילה, הוא לא השאיר רב אשכנזי אחד שלא שלח אותו לשכנע אותי שאני אפסיק, אפילו רבנים פה בישיבה. נכנסתי לרב שך ושאלתי אותו מה לעשות. אמר לי הרב שך, אני אאסוף את כולם, אתה תדבר ותגיד את הטענות שלך ונראה מה יש להם לענות. ה' זיכה אותי, שפעלתי יחד עם הרב שך. הקב"ה חנן אותו בדעה נקיה, הוא היה אדם נקי בלי שום אינטרס. 

"התאספו כולם בביתו של הרב שך, באו כל האשכנזים ואני הייתי לבדי, מול כולם. אמרתי להם: 'אתם הולכים לכל המקומות והשכונות של הספרדים, לחזק שם את היהדות? אתם חברי העירייה עושים איזה דבר בשבילנו? אתם לא עוזרים לספרדים. אתם עכשיו ארבעה חברי מועצה, מה אכפת להם שאני אעשה שיהיו שמונה חברים חרדים?!'. קם שלמה לורנץ ואמר אני חותם לך ראשון. ייאמר לזכותו היה אדם אמיתי. 

"וכי אני חיפשתי את כבודי? רציתי שיעזרו לספרדים, רציתי שידברו עם הספרדים. אף אחד לא היה הולך לדבר איתם, לדרוש להם, לחזק אותם. בכל השכונות שלנו לא היה שום דבר. לא יודע מה חששו מאיתנו באגודת ישראל? אולי חששו שניקח להם משהו מהעירייה…

הגר"ש כהן מגלה טפח מהקשר המיוחד בינו למרן הגר"ע יוסף זצ"ל: "הייתי מדבר איתו כדבר בן עם אביו. מעולם לא נמנעתי מלומר לו דבר. פעם אחת אמרתי למרן, גם אם תכעס עלי אני אומר לך את דעתי, הוא שמע את הדברים, לאחר זמן אמר לי 'ראיתי שאתה הידיד האמיתי שלי יותר מכולם, שבאמת רוצה בטובתי ולכן אמרת מה שאמרת'. תדעו לכם, חכם עובדיה כל מה שעשה היה לשם שמים. כל דבר שעשה הכל היה אך ורק לשם שמים. לכן זכה למה שזכה". 

במהלך השיחה הנדירה נשיא המועצת מגדיר את תפקידה וייעודה של תנועת ש"ס: "ש"ס היא תנועה שרצונה הוא להקים ישיבות, לפתוח תלמודי תורה, לחזק את התורה, לעסוק בכל הדברים הללו. כל המטרה שלנו היא להקים את התורה. ברוך ה' זה מה שהתנועה עושה. ההצלחה ברוך ה' היא כי עשינו למען שמו יתברך. אני מעולם לא הייתי אדם שעושה לעצמו ולטובתו, אני רק שליח, מסכן מי שעושה בשבילו, לכבודו האישי. לא חשבנו שנזכה שש"ס תצליח כל כך ותגיע לכל מה שיש היום. שנראה כך את עולם התורה גדל, רבבות בני תורה ספרדים". 

על יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אומר הגר"ש: "זכינו לנציגים נאמנים. אני מעיד על רבי אריה דרעי מיום שנתמנה מעולם לא המרה את פי בכהוא זה. מעולם לא אמר כך ועשה אחרת. הוא שליח נאמן". 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן