מרן.שליטא השם אייך ימים בטוב ושנותכם בנעימים.מדבר מרן.מגרונו