Yonatan Sindel/Flash90

כֹּה תְּבָרְכוּ • היום: מעמד ברכת הכהנים המסורתית בכותל המערבי

המעמד הנשגב והמרטיט שמתקיים מאז שנת תשל"א, מיסודו של הגה"צ רבי מנחם מנדל גפנר זצוק"ל ובחזקת בניו ונכדיו שתתקיים היום ברחבת הכותל המערבי. המעד יתקיים בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל והמקומות הקדושים

רבבות בני היהדות הנאמנה צפויים בעזהי"ת לפקוד היום, יום רביעי, ב' דחוה"מ סוכות, את שריד בית מקדשנו – הכותל המערבי, לתפילת שחרית ומוסף, בו יתקיימו מעמדי ברכת הכהנים המוניים כמידי חול המועד. חרף מזג האוויר הגשום נערכת המשטרה לבואם של רבבות ומתגברת את כוחותיה באלפי שוטרים במזרח ירושלים ומבואות העיר העתיקה.

המעמד המסורתי הוא פרי רוחו של איש ירושלים של מעלה, הצדיק החסיד המופלא החרוט באותיות של זהב בדפי ההיסטוריה הירושלמית, הגה"צ רבי מנחם מנדל גפנר זצוק"ל והיא ממשיכה ומתקיימת מידי חוה"מ בידי ובחזקת בניו ונכדיו כצוואתו הק' בו כתב "מעמדי ברכת הכהנים יימשכו עד ביאת גואל צדק".

הרהצ רבי מנחם מנדל ראובן גפנר זצוקל מייסד ברכת כהנים

המעמד התחדש בשנת תשל"א לאחר שגילה כתב יד עתיק מרבינו בעל הרוקח זי"ע, הכותב על הסגולה המיוחדת של שלש מאות כהנים, המברכים את ישראל לעורר רחמי שמים ולקרב הגאולה השלימה. המעמד חודש בברכת גדולי ישראל זי"ע, מרנן גדולי ומנהיגי ישראל: ה'בית ישראל', ה'אמרי חיים' ו'הסטייפלער' – זיע"א.

זמני התפילה: תפלת שחרית 8:45. ברכת כהנים שחרית 9:30. תפילת מוסף בשעה 10:15. ברכת כהנים דמוסף 10:30.
המעמד מתקיים בסיועם של הקרן למורשת הכותל ורב המקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, אשר באדיבותו ועזרתו הגדולה מתקיימים כל ההסדרים לקליטת רבבות אלפי ישראל המגיעים למעמד המסורתי הנשגב.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *