עשרות ראשי קהילות החסידים באלעד מתארחים בסוכתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש לכנס חג. בהשתתפות רב קהילות החסידים באלעד הגרי"ז הורביץ וסגן השר הרב מאיר פרוש