בלי להתמהמה .
להרוס לו את הבית .
לגרש אותו מהארץ.
לעקל לו את הנזק שעשה.