רבינו. רבינו הקדוש. ר' נחמן מברסלב זיע"א, הננמ"ח, איננו רק רופא לתחלואי הגוף, אלא בעיקר לתחלואים הרוחניים, ע"י עצותיו העמוקות והנפלאות, ששזורות החל מהשורשים הרוחניים שבקבלה, עד כוחות הנפש הפסיכולוגיים העמוקים והנמוכים ביותר בנפש האדם…
מומלץ מאד מאד לקרוא וללמוד בעיון את עצותיו, מלבד הדיבורים המשיבים את הנפש. חיי השתנו עד בלי היכר מיום היותי לומד את עצותיו, ואפילו כבר משמיעת דיבוריו הקדושים.
אני מדבר בתור אברך בן תורה, בוגר ישיבה ליטאית ידועה ומפורסמת