תסלחו לי,
אבל הכתבה כתובה בסגנון ממש לא חרדי!!!

נראה לי שאתר חרדי צריך לסנן את תכניו….