היום הילולת הרה"ק רבי יעקב יצחק - היהודי הק' מפשיסחא זי"ע - י"ט תשרי

שיחתו של הרב יוסף חיים אוהב ציון לרגל הילולת הרה"ק רבי יעקב יצחק – היהודי הק' מפשיסחא זי"ע