במהלך ביקור חג אצל הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט''א ראש ישיבות 'אורחות תורה',נעלו למעונו קבוצה גדולה של תורמים באחד הכוללים הגדולים בארה''ק והגר''ש הציג להם תמונה מדופן סוכתו בו נראה אביו זצ''ל מתבונן באתרוג כשפניו קורנות מאושר

במהלך ביקור חג אצל הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א ראש ישיבות 'אורחות תורה' מייסודו של אביו מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל, עלו למעונו קבוצה גדולה של תורמים באחד הכוללים הגדולים בארה"ק.

הגר"ש שטיינמן נשא בפני התורמים דברים נלהבים על מעלת לימוד התורה והחזקתה, ובפרט כשמחזיקים בכך אברכים יראי שמים אשר מצומצמים בפרנסתם באופן מחריד, בהמשך דבריו ברכם ועודדם על פעולותיהם הברוכים למען החזקתה של תורה בארה"ק.

בסיום דבריו, נטל הגר"ש שטיינמן תמונה מדופן סוכתו בו נראה אביו ראש הישיבה הגראי"ל זצ"ל מתבונן באתרוג כשפניו קורנות מאושר, הנדיבים עמדו נפעמים למראה התמונה, כאשר הגר"ש שטיינמן ממשיך להסביר להם על חביבות המצוות המיוחדת שהייתה לאביו הגראי"ל זצ"ל.