"הושענא חבוקה ודבוקה בך": מאות מבני הציונות הדתית בשיעוריו של מרן הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר, גאב"ד ונשיא ישיבת 'בצל החכמה' ירושלים, לרגל ליל הושענא רבא

הערב (מוצאי שבת) ליל הושענא רבא, התקיימו צמד שיעורים של מרן הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר, גאב"ד ונשיא ישיבת 'בצל החכמה' ירושלים, ובעל מחבר סדרת הספרים "באר שרים". שני השיעורים התקיימו ברעננה ובפתח תקווה כאשר רובם של המשתתפים היו מבני הציונות הדתית שעמדו משתאים לנוכח עוצמת השיעורים והחידושים הנפלאים שנאמרו שם.

בשיעורו בפתח תקווה, שנערך בבית הכנסת של קהילת 'נעם' בראשותו של הרב מאיר בטיסט שליט"א בהשתתפות מאות בני הקהילה, חידש הרב למאות השומעים חידוש נפלא בדברי מרן ה"כסף משנה" על הרמב"ם בדיני קדשים, בנוסף דרש הרב דברים נפלאים בדיני החג בהלכה ובאגדה.

לאחר מכן נסע הרב לרעננה לסוכתו של אחד מנגידי העיר, שם התקבצו עשרות רבות של מבקשי ה' שבאו לשמוע את דבר קודשו של הרב.

בשיעורו ברעננה דיבר הרב בדיני "דבר שאינו מתכוון", "פסיק רישיה" בענייני החג, וכן דברי אגדה נפלאים מתובלים בחידודים נפלאים אשר הותירו את השומעים מחוזקים ומלאים התפעלות מדברי ההלכה, הדרוש והאגדה של הגאב"ד.

לאחר כל אחד מהשיעורים בירך הרב את ציבור השומעים שעברו אצלו לקבלת ברכת פתקא טבא לכבוד הושענא רבא, יום "החיתום של החיתום".

צילום: משה בלוי.