אלפי אברכים משתתפים בשמחת חג בהיכל 'אהל קדושים' שהחלה סמוך לשקיעה בראשות ראשי הישיבה הגרי''ג אדלשטיין והגרב''ד פוברסקי שליט''א צפויים להשתתף ממושכות. 'חדשות JDN' מביא את החידושים והעדכונים מכלל קהילות הקודש בארץ

סלונים: לראשונה הוצבו פראנצ'ס בהיכל בית המדרש, עליהם עמדו בעיקר בחורי החסידות במהלך ההקפה של האדמו"ר והעליות. כמידי שנה כובד כ"ק האדמו"ר בעליות חתן תורה וחתן בראשית.

גור: עשרות אלפי החסידים הגיעו להשתתף במהלך התפילות וההקפות בבית המדרש הגדול של החסידות בראשות הרבי שליט"א, בעליית 'כל הנערים' כובד הגר"צ רוטנברג מבית שמש במקומו של הגר"ש אלתר שהשנה לא השתתף בתפילות וההקפות, וערך תפילות בבית מדרש משלו.

הגר"מ זילבר ר"י זוויעהל: התפלל את תפילת ליל 'שמחת תורה' בבית הכנסת 'ספרד' בשכונת מטרסדורף וכובד בהקפה הראשונה, את תפילת היום התפלל בבית כנסת הסמוך לביתו ברחוב פנים מאירות בירושלים, כאשר נגש לפני התיבה לתפילת גשם ומוסף, לאחר התפילה ערך קידוש ונשא דברים ארוכים בענינא דיומא.

הגר"ש שיינברג ר"י 'תורה אור'. התפלל את תפילת ליל החג בבית הכנסת 'ספרד' בשכונת מטרסדורף בירושלים, כאשר עובר לפני התיבה לתפילת החג, בהקפה הראשונה כובד בהחזקת סה"ת לצידו של הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ר"י 'זוויעהל'.

הגר"נ קופשיץ רב קהילת 'חניכי הישיבות רוממה'. ניגש לתפילת ליל החג, וכובד בהקפה הראשונה, בהקפה החמישית אסף את כל ילדי הקהילה ושורר איתם שירי רגש, כמו"כ בהקפה השישית כובדו כלל בחורי הקהילה.

הגר"ש אלתר: התפלל את תפילות החג בבית מדרשו שברחוב 'כי טוב' בירושלים, בתפילות השתתפו כחמש מאות איש. בתוך כך גם הלילה יתקיימו שם הקפות שניות בליווי תיזמורת.

ישיבת פוניבז: אלפי אברכים ובחורים משתתפים בשעות אלו בשמחת חג בהיכל 'אהל קדושים' שהחלה סמוך לשקיעה בראשות רבני הישיבה, גם ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי שליט"א צפויים להשתתף ממושכות.

בית מדרש עליון: התפללו את תפילות החג בבנין החדש ברחוב עוזיאל בבני ברק, את העליות והכיבודים מכרו באלפי דפי גמרא.

הגר"נ קרליץ: את תפילות החג התפלל יחד עם מספר מצומצם של בני ביתו בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, בתוך כך בשעות האחרונות חלה התדרדרות חמורה במצבו, אנא המשיכו להעתיר לרפואת מרן רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה לרפו"ש.

שר התורה: מרן שה"ת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א התפלל את תפילות החג בביתו יחד עם מניין מצומצם של בני משפחה ומקורבים, מרן ערך את ההקפות עם ספר תורה זעיר אותו מקבל לכבוד שמחת תורה בכדי להקל עליו את המשא.