בליל שמחת תורה יצא הגר"ח קנייבסקי למעריב בלדרמן ונשאר שם עד סוף הקפה א', ואח"כ נתנו להיכנס לביתו להמשך ההקפות