בקשה תעדכנו כשיגמרו ההספדים
ושהם מתחילים ללכת לכיוון בית החיים.
אנחנו רוצות להגיע לפינת הרחובות שד ירושלים וחזון איש ללכת ארבע אמות
תודה