מה עם הפלס??
אני חושב שזה יכול לתת לכם חשיפה גדולה. כי גם אותנו בסופו של דבר מעניין מה כתוב שם