במוצאי 'שמחת תורה' כמדי שנה בחצר הקודש בעלזא נעמד כ"ק האדמו"ר שליט''א לשאת את ה'שטייעדיגע תורה' בפני אלפי חסידיו. בדבריו עורר על עניין הצניעות בנשים, וביקש מאלפי חסידיו שיקפידו שנשותיהם ילכו עם כובע על הפאה

אמש (שני) במוצאי 'שמחת תורה' כמדי שנה בחצר הקודש 'בעלזא' נעמד כ"ק האדמו"ר שליט"א לשאת את ה'שטייעדיגע תורה' בפני אלפי חסידיו.

בדבריו עורר בחוזקה על עניין התפילה, כאשר כל חסידיו צריכים להקפיד ביתר שאת להתפלל דווקא בשטיבלך של החסידות, עוד בדבריו עמד על כך שאת כל כספי הצדקות והמעשרות יש להעביר כתרומה למוסדות הקודש העומדים תחת עול כלכלי עצום, בהמשך דבריו דיבר ממושכות על כך שעל כל חסיד ראוי לקבוע זמן לימוד ב'חבורות', כאשר זהו העניין העיקרי של חסיד אמיתי קובע עיתים לתורה בדיבוק חברים, יצוין כי בעקבות הוראתו של הרבי כבר בשנה שעברה הוקמו בכל ריכוזי החסידות 'חבורות' בה לומדים במשותף חברי הקהילה מדי יום.

לקראת סיום דבריו עורר על עניין הצניעות בנשים, וביקש מאלפי חסידיו שיקפידו שנשותיהם ילכו עם כובע על הפאה, והוסיף כי אין כוונתו בכובע קטן שבקושי נראה אלא בכובע שיכסה את רוב הפאה, כי כך צריך להיראות בית של חסיד אמיתי.

בסיום דבריו נפרד מאלפי חסידיו שהגיעו מכל קצוות תבל לשהות במחיצת האדמו"ר בימים הנוראים וחג הסוכות, וברכם בברכת חורף בריא, ובבני חיי מזוני רויחי.

יציון כי בשיחה זו של הרבי מדי שנה משתתפים אלפי החסידים ללא יוצא מן הכלל, השיחה נקראת 'שטייעדיגע תורה' ונמסרת מדי שנה לאחר ההבדלה במוצאי 'שמחת תורה', בו נושא הרבי דברי חיזוק ופרידה מהימים הנוראים בהשתתפות אלפי חסידיו.