חבל על דאבדין
השפיע מאוד על דרך הפסיקה בעיר
שלא תתאים רק למלאכי עליון