הגיע הזמן לתת את תשומת הלב הראויה ולהקצות משאבים למחדלים החמטרים מהסוג הזה ששוב ושוב חוזרים על עצמם