הגר"מ קסלר בהספדו בהלוויית אב"ד מודיעין עילית: שכשהיה הרב אולמן ילד כמעט בן שנתיים, חלה מאוד ונהיה משותק, משפחתו הגיעו בבהלה אל מרן החזון איש זיע"א שאמר להם "הוא יכול לחיות עוד 70 שנה", בעוד כמה שבועות הוא יהיה בן 72

המונים ליוו היום למנוחות את הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמן זצוק"ל, דיין בית הדין של מרן הגר"ש ואזנר, ראש כולל סאטמר ואב"ד מודיעין עילית, שנפטר הלילה בבית החולים מעייני הישועה. בהוראת רב העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר כל אירועי וטיולי ישיבות בין הזמנים שתוכננו ליום ד' בוטלו עקב האבל.

במסע ההלוויה שיצאה מבית המדרש 'חוג חתם סופר' ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק השתתפו אלפים, בהם מאות מתושבי העיר מודיעין עילית, שראו בו כמורם ורבם לכל דבר ועניין. בין המספידים היו הגר"י בנדיקט, הגר"מ קסלר רבה של מודיעין עילית, וכן הגרמ"ש קליין מתלמידיו הגדולים של הגר"ש וואזנר זצ"ל וכמי שהיה בידידות עמוקה רבות בשנים עם הגרש"ז אולמן זצ"ל.

במהלך הלוויה עלה להספידו רב העיר הגר"מ קסלר, בתוך דבריו סיפר מעשה נורא ממרנא החזון איש זצ"ל. "כשהיה הגרש"ז אולמן כבן שנתיים חלה מאוד וסכנה נשקפה לחייו הוריו נכנסו לפחד נורא, ובלית ברירה פנו לרבן של ישראל מרן החזון איש זצ"ל, החזו"א הקשיב לצרתם ואחר כך הפטיר: הוא יכול לחיות עוד שבעים שנה". ואכן אמר הגר"מ קסלר בעוד כמה שבועות היה צריך להיות בן שבעים ושתיים.

בחודש אב האחרון התמוטט הרב בפתאומיות ופונה לבית החולים 'מעייני הישועה', בימים האחרונים חלה התדרדרות חמורה במצבו ואלפים מתלמידיו קיימו כנסי תפילה לרפואתו. בשעות האחרונות אף החליטו לקיים מחר תפילת רבים ברחבי העיר מודיעין עילית, אך נגזרה הגזירה, הגאון רבי שלמה זלמן אולמן השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, לכאבם הגדול של המוני תלמידיו.