בבית הנשיא ככל הנראה סקפטיים לגבי סיכוייו של יו"ר כחול לבן להרכיב ממשלה, למרות שעל פי חוק יקבל הערב את המנדט להרכבת ממשלה. בינתיים, חברי צוות המו"מ של כחול לבן נפגשו עם ריבלין במטרה להציג לו את מאמצי כחול לבן הצפויים להרכבת ממשלה

לקראת הענקת המנדט הערב ליו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ, בית הנשיא פרסם היום (רביעי) את לוח הזמנים הצפוי במקרה והוא ייכשל הלאכה. "לחבר הכנסת בני גנץ, נתונה תקופה של 28 ימים להרכבת הממשלה", נמסר. בינתיים, חברי צוות המשא ומתן של כחול לבן בראשותו של ד"ר יורם טורבוביץ הגיעו היום לשיחה מקדימה קצרה עם נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין.

על פי הודעת 'כחול לבן', המטרת הפגישה להציג לנשיא תמונה רחבה של מאמצי כחול לבן הצפויים להרכבת ממשלה ואת נחישותה של כחול לבן להקים ממשלה רחבה וליברלית שתשרת את כל חלקי החברה הישראלית. לאחר המפגש יוועדו הנשיא וגנץ בפרטיות והמנדט יימסר לגנץ בלשכת הנשיא. בתום פגישתם יצאו הנשיא וגנץ לשאת הצהרות לתקשורת באולם בית הנשיא.

מבית הנשיא נמסר כי, "אם לא עלה בידי חבר הכנסת גנץ להרכיב ממשלה, או שהודיע לנשיא שאין בידו להרכיב ממשלה או שהוצגה ממשלתו והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון – רשאים רוב חברי הכנסת לבקש מהנשיא, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים, שהסכים לכך בכתב, תוך 21 ימים. אם הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת – על הנשיא להטיל את התפקיד על חבר הכנסת שצוין בבקשה, תוך יומיים".

"לחבר הכנסת עליו הוטל התפקיד נתונים 14 ימים להרכבת ממשלה", המשיכו להסביר את שככל הנראה צפוי. "אם לא הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת או שחבר הכנסת לא הרכיב ממשלה בתום המועד, או שהודיע לנשיא שאין בידו להרכיב ממשלה – על הנשיא להודיע על כך מיידית ליו"ר הכנסת".

"משהודיע על כך הנשיא ליו"ר הכנסת – יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא. יצוין כי יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה, גם במצב בו חבר הכנסת שהוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה על פי בקשת רוב חברי הכנסת, הציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון".

לסיום הציגו בבית הנשיא את לוח הזמנים הצפוי: 21.10 – ח"כ נתניהו מודיע כי לא עלה בידו להרכיב ממשלה. 23.10 – הטלת הרכבת הממשלה על ח"כ גנץ. 20.11 – תום 28 הימים הנתונים לח"כ גנץ להרכיב ממשלה. 11.12 – סיום 21 הימים הנתונים לרוב חברי הכנסת להגיש בקשה לנשיא להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים. (בהנחה שח"כ גנץ מנצל את כל 28 הימים שניתנו לו. אם ח"כ גנץ יודיע שאין בידו להרכיב ממשלה קודם לכן – המועד יוקדם בהתאם). לחבר הכנסת עליו הוטל התפקיד לבקשת רוב חברי הכנסת נתונים 14 ימים להרכבת ממשלה.