תודה על דברי התורה המעוררים והנפלאים, כמו מים קרים לנפש עיפה