שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תש"פ