יו"ר סיעת כחול לבן ח"כ אבי ניסנקורן הודיע היום ליו"ר הכנסת כי הוא יכהן מטעם סיעתו כיו"ר הוועדה המסדרת. במידה ונציג סיעת כחול לבן לא יצליח להרכיב ממשלה, ותעלה בקשה להחליף את יו"ר הוועדה, חברי הוועדה יבחרו יו"ר ועדה בהצבעה

עם הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ח"כ בנימין גנץ (כחול לבן) הודיע היום יו"ר סיעת כחול לבן ח"כ אבי ניסנקורן ליו"ר הכנסת, כי הוא (ח"כ ניסנקורן) יכהן מטעם סיעתו כיו"ר הוועדה המסדרת.

החילופין בראשות הוועדה, אינם טעונים הצבעה בוועדה או אישור מליאת הכנסת. ח"כ ניסנקורן החל לכהן בתפקיד יו"ר הוועדה ממועד מסירת ההודעה.

יצויין, כי במידה ונציג סיעת כחול לבן לא יצליח להרכיב ממשלה, ותעלה בקשה להחליף את יו"ר הוועדה, היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי חברי הוועדה יבחרו יו"ר ועדה בהצבעה במליאת הוועדה.

ח"כ ניסנקורן מסר כי לאור השיתוק המתמשך בעבודת הכנסת, יפעל לקיום דיונים בנושאים מהותיים וכן יבחן בתיאום עם סיעות הבית הקמת מספר ועדות נוספות שיתנו מענה לצרכים הציבוריים השונים.