ביארצייט של ה'צמח צדיק': היום ייערך במרכז חסידות ויזניץ ממונסי שבני יורק מעמד 'הכנסת ספר תורה' לעילוי נשמתו של כ''ק מרן האדמו''ר מויזניץ ממונסי זצ''ל בחודש ניסן תשע''ח. המעמד ייצא בראשות בנו ממשיך דרכו במונסי, בהשתתפות יתר בני האדמו''ר זי"ע

לראשונה מאז פטירתו של כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ ממונסי זצ"ל בחודש ניסן תשע"ח, במרכז החסידות יערכו היום מעמד 'הכנסת ספר תורה' לעילוי נשמתו, לבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' שבמונסי ניו יורק. המעמד ייצא בראשות בנו ממשיך דרכו במונסי כ"ק האדמו"ר שליט"א, כאשר יחד עמו יצטרפו שאר אחיו בני האדמו"ר מויזני'ץ ממונסי זצ"ל.

המעמד נקבע להיום (ראשון) כ"ח תשרי לרגל יום היארצייט של בעל ה'צמח צדיק' מויזניץ זי"ע, המעמד יתקיים בשילוב טיש יארצייט וסיום על מסכת קידושין שנלמדה ע"י החסידים במסגרת הלימוד 'מאמר מרדכי'.

על פי מנהג החסידות כלל החסידים יבואו למעמד ההכנסת ספר תורה ללא בגדי שבת, כמו כן במהלך ההתארגנות למעמד הגדול התקינו בחסידות מקומות מיוחדים לנשים ולילדים, למען שמירת הסדר הטוב, ולמען שמירת גדרי ההלכה והצניעות.

בתוך כך, כ"ק האדמו"ר מויזני'ץ ירושלים שליט"א ששהה במהלך כל החודש האחרון בתקופת ה'ימים הנוראים' בארה"ק המריא הבוקר חזרה לחו"ל וככל הנראה אף ישתתף במעמד ההכנסת ספר תורה בעיירת אביו זי"ע.