הלוואי שככה היו חוקרים ומטפלים בכל המטרדי רעש למיניהם