שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני. כ"ט בתשרי ה'תש"פ