בראשות האדמו''ר מצאנז והגר''ד לנדא: עם מלאות ימי השבעה על פטירתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל, תיערך הערב בבני ברק עצרת מספד לזכרו. כמו כן תיערך הערב עצרת מספד על גאב"ד מודיעין עילית הגרש"ז אולמן זצ"ל

עם מלאות ימי השבעה על פטירתם של מרן פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל וגאב"ד מודיעין עילית הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, מתכנסים הערב בבני ברק לעצרות הספד על פטירתם של מנחילי ההוראה בדורנו.

בהיכל כולל חזון איש בבני ברק תתקיים הערב בשעה 20:00 עצרת מספד עם מלאות ימי השבעה על מי שעמד בראש הכולל תקופה ארוכה מרן הגר"נ קרליץ זצ"'ל. בכינוס צפויים להשתתף אלפים, כאשר גדולי ישראל צפויים להשתתף ולהספיד. בין המספידים הבולטים: כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן הגר"ד לנדא שליט"א, הגר"א פילץ שליט"א, ובניו וחתניו של מרן זצ"ל.

כמו כן, תתקיים עצרת מספד על פטירתו של הגרש"ז אולמן זצ"ל, גאב"ד מודיעין עילית. העצרת תתקיים בבית המדרש הגדול דקהל 'שבט הלוי' ברחוב דסלר בבני ברק בשעה 19:30. הגרש"ז אולמן זצ"ל היה מתלמידיו וממנחילי הוראותיו הגדולים של מורו ורבו מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, וישב על מדין בבית הדין 'זכרון מאיר'. העצרת תתקיים בראשות כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, וגם כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א צפוי להשתתף ולהספיד.