בעקבות הטרגדיה בחסידות עם פטירתו של הבחור ירחמיאל ישעיהו ברכר ז"ל שנפל מצוק ונהרג, יוצא כ''ק האדמו''ר מאלכסנדר במכתב חיזוק לחסידיו: "בזכות קבלותינו הטובות לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ויהי החודש סוף וקץ לכל צרותנו"

לאחר האסונות הקשים שפקדו את היהדות החרדית בשבועות האחרונים, בפטירתם בדמי חייהם של בחורי חמד ואברכים צעירים, וכן הטרגדיה הנוראית שארעה בשבוע האחרון כשבמהלך טיול עם חבריו מעד בחור מחסידות אלכסנדר מצוק גבוה ומותו נקבע במקום.

בעקבות הטלטלה בחסידות, יוצא כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א במכתב חיזוק, לכלל חסידיו, במכתב כותב הרבי כי "לאור המקרים הקשים שפקדו רח"ל בפטירת הצעירים במיתות משונות, ה' יאמר לצרותינו די".

"לזאת הנני לעורר את כל אנשי שלומנו שיחיו להתחזק בענינים שבין אדם לחברו בסור מרע ועשה טוב", מבקש הרבי מחסידיו ומוסיף, "על כן יקבל כל אחד על עצמו להיות נושא בעול עם הציבור לשם שמים, ושלא יעבור עליו יום בלא עשיית טובה עבור אדם אחר".

בהמשך מכתבו כותב הרבי כי יש להתחזק אף בסור מרע, "לבל לדבר סרה ח"ו על שום איש מישראל כלל, ולקיים הלכה למעשה את הנלמד בענין הזהירות מעוון לשון הרע ורכילות, ואזי נזכה להבטחת דוד המלך ע"ה מי האיש החפץ חיים וגו"'.

עוד מוסיף הרבי "ואסיים בבקשה מאת כל הבחורים והידידים והחברים שיחי', שיראה כל אחד להתחזק ביומא דפגרא, ולנצל את השעות הפנויות בערבי ומוצאי שבתות, לעסוק בהם בלימוד התוה"ק בהתמדה ורציפות, ובודאי יהא חיזוק זה לעילוי נשמה".

את המכתב מסיים הרבי "ובזכות קבלותינו הטובות לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ויהי החודש סוף וקץ לכל צרותנו תחילה וראש לפדיון נפשנו, ומהיום והלאה אך טוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינו, אמן"