כל מי שבכוחו להתפלל, נא להעתיר לרפואת כבוד קדושאת האדמור, ישראל משה בן ציפורה פייגה