יישר כח על העלאת זכרו של הרבי הקדוש זצוקללה"ה הי"ד זי"ע.
כמה הערות:א. זו לא תמונתו
ב. המשפט המצוטט נאמר על ידי ר' שלמה קרליבך ז"ל, אך לא נמצא בספריו וחוץ ממנו אין מי שציטט זאת